top of page
Agâh - Gönlüme Düşenler

AGÂH, GÖNLÜNE DÜŞENLERİ SÖYLÜYOR

 

Bugüne kadar söylediği ilahilerin nağmeleri kulağımızda olan Agâh, Türkçe ve Arapça eserlerden oluşan yepyeni bir albümle sesleniyor müzikseverlere… Agâh’ın titiz bir çalışma ve uzun bir stüdyo aşamasından sonra seslendirdiği birbirinden güzel 11 ilahi ‘Gönlüme Düşenler’ isimli albümde toplandı. İlahilerin aranjörlüğü ve müzik yönetmenliği Agâh’a ait…

 

Uzun yıllardan beri tasavvuf müziğine yönelik yaptığı çalışmalarla gönülleri “ilâhî aşk”a çağıran Agâh, Nüvaz Müzik etiketini taşıyan albümüyle bir hedef daha ekliyor sanatına: Kardeşlik... Albümün ismi de aslında insanın içinde bulunduğu yalnızlığın ve kardeşlik arayışının yansıması gibi: Gönlüme Düşenler...

 

Gönüller Üzerinden Kardeşliğe Bir Vurgu ve Çağrı…

 

Agâh, başta Türkiye olmak üzere; Suriye ve Ürdün gibi Müslüman coğrafyada söylenen tasavvufi eserler üzerine yaptığı araştırmalar ve düzenlemeler sonucunda oluşturduğu bu albüm ile gönüller üzerinden bir mesaj verme gayesi taşıyor. İslâm coğrafyasından bir araya getirdiği eserlerle yine o coğrafyaya sesleniyor ve gönüllerin birleştirici gücünden yararlanmayı, gönülleri fethetmeyi hedefliyor.

 

Gönlüme Düşenler’de Türkiye’de daha önce icra edilmemiş; güftesi Hâdi’ye, bestesi Sebilci Hüseyin Efendi’ye ait ‘Taş Atanlara da Yok İntikâmın’ isimli, Hz. Peygamber Efendimize ithaf edilen eserin yanı sıra hepimizin aşina olduğu ve severek dinlediği; Yunus Emre, Hacı Ârif Bey, Dede Efendi, Merkez Efendi, Kâhyazâde Ârif, Seyyid Nizamoğlu, Nesîmi, Zekâî Dede ve Alvarlı Efe Hazretleri’ne ait eserlerle birlikte Arapça ilahiler de yer alıyor. Bu dil zenginliği, aslında musikinin de zenginliğine ve beslendiği coğrafyanın genişliğine işaret ediyor. Bu açıdan bakınca, tasavvuf musikisinin zenginliği, tüm insan topluluklarının hissettiği ortak duyguyu yansıtıyor dinleyicilerine. Ve albüm, kulağınızda bıraktığı naif ezgiler eşliğinde şunu söylüyor: “Müzik, kardeşliğimizin dilidir. Eğer bu dili doğru kullanmayı öğrenirsek, beraber bir kültür inşa ettiğimiz insanlarla sonsuza kadar kardeş olarak kalabiliriz.”

 

Eserlerin İcra Farklılıklarına Hassasiyet…

 

Kadim tekke musikisini, günümüz musiki anlayışıyla birleştiren bu albüm, her kulağa ve zevke uygun gelebilecek farklı ezgilerin de bir arada sunulduğu bir buket gibi... Her eserin icra özelliklerine ve farklılıklarına gösterilen hassasiyet ise, aynı zamanda bu birlikteliğin farklı seslerin renklerini yitirişinden değil; bir ve beraber hareket edişinden kaynaklandığının en büyük delili! ‘Gönlüme Düşenler’, aslında hepimizin gönlünde olan şeyler…

 

Tasavvufi Öğeler Hep Ağırlıkta

 

Ana tema; Allah, Peygamber ve Ehl-i Beyt Sevgisi… Bu yönüyle tasavvufun, insanı geliştirmeye ve güzelleştirmeye yönelik yanını, yıllardır müziğiyle insanlara sunmaya çalışan Agâh; Gönlüme Düşenler albümünde Güzeller Güzeli’ne (cc) duyulan aşkın nasıl bir birleştirici öğe olduğunu seriyor gözler önüne. En daraldığımız, sıkıldığımız noktalarda yine “bizi bir bütünün parçaları kılana” koşmamızı öğütlüyor.

Albümü dinlemek veya indirmek için:

fizy_logo.png
apple-music.png
spotify-logo.png
muud-logo.png
deezer-logo.png
tidal-logo.png
bottom of page