top of page
Gönlümüzden Esenler

ESENLERLİ GENÇLERDEN TASAVVUF MÜZİĞİ ALBÜMÜ

"GÖNLÜMÜZDEN ESENLER"

Esenlerli 13 gençten oluşan Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Tasavvuf Musikisi Topluluğu, iki yılı aşkın süredir Tasavvuf Müziği Sanatçısı Agâh yönetiminde yürüttüğü çalışmaları bir albümde topladı. 'Gönlümüzden Esenler - Âlemler Nûra Gark Oldu' adlı albümde 13 eser yer alıyor.

 

1. SALÂT-I KEMÂLİYE

Güfte/Beste: Anonim

2. ÂLEMLER NÛRA GARK OLDU

Güfte: Yunus Emre, Beste: Anonim

3. EY RİSÂLET TAHTININ HURŞİD-İ MÂH-I ENVERİ

Güfte: Gazâlî, Beste: Anonim

4. DERMAN ARARDIM DERDİME

Güfte: Niyâzi Mısrî, Beste: Anonim

5. HAKKI SEVEN ÂŞIKLARIN

Güfte: Niyâzi Mısrî, Beste: Anonim

6. RAST ÇELLO TAKSİMİ

Beste: Anonim

7. GAFLET UYKUSUNDA YATAR UYANMAZ

Güfte: Genç Abdal, Beste: Hüseyin Sebilci

8. MEVLÂYA SALLİ VE SELLİM

Güfte: İmam Busûrî, Beste: Kenan Rıfâî

9. MUALLÂ GAVSİ SÜBHÂNİ

Güfte: Anonim, Beste: Zekâî Dede

10. HÜZZAM KAVALA TAKSİMİ

Beste: Anonim

11. TALEA'L-BEDRU

Güfte/Beste: Anonim

12. RESÛLİ MÜCTEBÂ

Güfte/Beste: Nâyî Ali Rıza Bey

13. ACEP LÜTFUN SEHERİNDE

Güfte: Yunus Emre, Beste: Anonim

 

Gönlümüzden Esenler / Âlemler Nûra Gark OlduNüvaz Müzik imzasıyla tüm dijital satış noktalarında…

Albümü dinlemek veya indirmek için:

fizy_logo.png
apple-music.png
spotify-logo.png
muud-logo.png
deezer-logo.png
bottom of page